Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt
Pátrání po původu jména Fulin na internetu (29. 10. 2006)

Když se naši otcové snažili vypátrat původ našeho jména, sdělovali si různé zkazky, které se dozvěděli od jiných. Jedna z nich vycházela od jistého p. Olmana, příbuzného větve Fulínů z Přibyšic 14, který tvrdil, že Fulíni jsou potomci nějakého potulného rytíře, jmenoval se FOULON, byl z Francie, ve středověku byl na hradě Kožlí, loupil a byl postrachem okolí...


Co jsme udělali od minulého setkání (2005)

V této době jsme doplnili podklady pro sestavování rodokmenů z materiálů Okresního archivu v Benešově, hlavně pokud se týkalo školních matrik(zbytek), dále matrik jednotlivých obcí, domovských listů, matričních a domovských záležitostí, voličských seznamů, sčítání lidu, živnostenských oprávnění a soupisu branců a domobranců.Tyto materiály nám umožnily doplnit stávající větve a jejich vzájemné propojení. Dnes můžeme říci, že z největší části je kapacita Okresního archivu v Benešově pro účely bádání našich rodů vyčerpána, ale budeme se do archivu stále vracet, jak nám to čas umožní...