Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt

2005

8.Setkání rodu 14.5.2005
Školní jidelna Benešov
(účast 130 lidí)

Letos jsme se sešli v novém termínu, na jaře, a na novém místě – v Benešově, ve školní jídelně v místní části Karlov. Očekávali jsme s napětím, jaká bude účast, zda naši milí Fulínci se zase sejdou v tak hojném počtu, jako jsme byli dosud zvyklí při setkáních na Konopišti. S radostí jsme sledovali příchod známých tváří. I tentokrát byla účast velmi pěkná – letošního rodového setkání se účastnilo 120 dospělých a 10 dětí.

Nejstarším účastníkem byl náš věrný František Fulín z Prahy 3, který v prosinci oslaví krásných 96 let. Nejmladšími účastníky byli pětiměsíční Anja Tobler-Fulínová ze Švýcarska a šestiměsíční Matěj Fulín z Prahy 5.

Po zahájení setkání se někteří z nás zúčastnili rodové mše v kostelíku na Chvojně, při které pan farář z Benešova zdůraznil naši pospolitost a význam našich setkání. Je to již tradiční místo našich setkání, které nás spojuje s našimi předky. Vždyť na místním hřbitůvku najdete více nositelů jména Fulín než kdekoliv jinde.

Nové místo setkání se osvědčilo i tím, že jsme byli uzavřená společnost s lepší možností vzájemné komunikace i bližšího kontaktu. Účastníci se brzy zbavili ostychu a rozpovídali se. Vzpomínalo se na zážitky v dětství, na svou rodinu. Snad nejvíc zaujalo vyprávění paní Miluše Neradové z Nesvačil a její sestry Marie. Ta velmi poutavým způsobem zpracovala vyprávění o svém rodu, rodičích a zážitcích z mládí v publikaci plné fotodokumentace pod názvem „Život na nitce“.

Po dobrém obědě, výborných koláčcích a kávě, tak, jak má být při setkání v rodině a s přáteli, nám zahrála do tance hudba. Mohli jsme jen obdivovat neutuchající zájem o tanec nejstaršího člena, 95-letého Františka Fulína, který svým elánem „zahanbil“ mnohého mladšího účastníka našeho setkání. Potvrdil tím málo známou skutečnost, že mnozí naši předkové byli výbornými tanečníky.

Všichni jsme se potom rozešli s přesvědčením, že se opět, pokud nám to především zdraví dovolí, sejdeme na stejném místě a ve stejném termínu v příštím roce. Takže – na shledanou v roce 2006!

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka