Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt

Jméno Fulín není v Čechách, na Moravě a Slovensku moc rozšírené, a když se zeptáte nositele tohoto jména, odkud pochází jeho rodiče nebo prarodiče, zjistíte, že skoro všichni z nich měli předky z Benešovska, přesněji z okolí Konopiště, v obcích Tisem, Pribyšice, Drachkov, Nesvačily, Vatěkov, Dlouhá Lhota, Neveklov atd. Z tohoto pohledu je zřejmé, že jsme potomky jednoho předka. Později se genealogickým pátráním v archivech, kronikách a matrikách čím dál tím víc potvrzuje řada dřívejších domněnek, že jsme pravděpodobně potomky zchudlého šlechtice(snad bratrů), kteří v době Třicetileté války přišli na naše území a založili rod. Puvodní jméno (snad Fullen) se postupně měnilo na Folyn, Fulyn, až se zhruba od konce 17.století objevuje v matrikách dnešní forma Fulín. Našim cílem je dopátrat se co nejdál k našim předkúm, ale také zpracovat všechny dostupné rodové větve a jejich propojení do dnešních dnů.Genealogický DNA test8.8.2018

Stáhnout zde (PDF 696kB)

Genealogie příjmení Fulín8.8.2018

Stáhnout zde (PDF 188kB)

Výpis předků Mirka Fulína8.8.2018

Stáhnout zde (PDF 772kB)

Oslavy 700 let obce Přibyšice8.8.2018

Stáhnout zde (PDF 688kB)

Kronika Přibišic23.12.2014

Stáhnout zde (PDF 2MB)

Nová verze dokumentu "Strejda farář" doplněná o obrázky23.12.2014

Stáhnout zde (PDF 2MB)

Martin Fulín - průkopník v oboru perenářství v Čechách11.08.2014

Martin Fulín 1853

Nová aktualizace rodových stránek19.03.2013

Po delší době jsme provedli aktualizaci našich rodových stránek.
Můžete si otevřít a přečíst kroniku obce Václavice, obce, kde jsme zatím zjistili nejstarší záznamy o původu našeho rodu.
Kronika Václavic (45MB)

Nově - ke stažení09.02.2010

Kniha "Ze vzpomínek" [Karel Fulín]

Doplnění rodokmenů06.02.2010

V průběhu ledna 2010 byly doplněny rodokmeny o další údaje i obrazovou část.
Doplněn rodokmen Přibyšice 14, 17 i obrazová část.
Doplněn rodokmen Hrusice i obrazová část.
K dokumentu Strejda farář - doplněná obrazová část.

Vánoční aktualizace06.12.2008

Na stránky přibylo nekolik rodokmenů
Take jsou k dispozici fotografie z 10.Setkání rodu

Dokument "Strejda farář"01.11.2006

stáhnout zde