Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt

Vážení přátelé,
již druhý rok se nám nedaří uspořádat naše tradiční setkání. Mnoho lidí nám volá a ptá se, kdy se uskuteční další setkání.

Problém vznikl hlavně tím, že

  1. možnost uspořádat setkání v Benešově ve školní jídelně nám skončila a v blízkém okolí se nám nepodařilo najít adekvátní prostory.
  2. Další problém, ať chceme nebo ne, je ten, že organizátoři dosavadních setkání zestárli a dospěli do důchodového věku. Nastal čas , kdy je potřeba pro organizování získat mladší členy, kteří by postupně převzali aktivitu a s naší pomocí pokračovali v organizování setkání.

Z těchto důvodů bychom chtěli iniciovat diskuzi, jak dál pokračovat.

Na jedné straně se udělalo velké množství práce v rodovém výzkumu, pátrání v archivech a matrikách, což je vidět i v databázi na našich internetových stránkách.
Na druhé straně je i tato činnost spojená s určitými finančními náklady, t.j na korespondenci, vedení internetových stránek, placení domény www.fulin.cz a všechny práce spojené s organizací setkání.
Doposud byly tyto náklady hrazeny ze soukromých prostředků organizátorů.
Jak už jsem zmínil, dostali jsme se do důchodového věku a i naše možnosti financování se omezily.
Byla by škoda, kdyby to všechno padlo, a proto Vás vyzýváme k diskuzi k tomu

  1. zda pokračovat dál, zda se najdou lidé , kteří by byli ochotni „převzít štafetu“ od nás starších,
  2. jak dál financovat a shánět nezbytné prostředky pro financování webových stránek, korespondence a organizování setkání.

Samozřejmě se nechceme úplně vzdát pomoci, chceme podle možností dál pomáhat, ale s ohledem na věk a zdraví nemůžeme nést celou tíhu spojenou s organizací.
Věřím, že se najdou ochotní mladší lidé, kteří se toho ujmou a zajistí, aby naše tradiční setkávání mohla pokračovat. Přitom nemusí jít o velké akce, je možné se setkávat také v přírodě, organizovat společné výlety a podobně.

Protože jsme se teprve nedávno přehoupli do druhé poloviny roku, je možné se ještě i letos setkat a prožít v našem společenství pěkné chvíle.

Jednou z možnosti pro letošní setkání a domluvení dalšího postupu je:
- členka našeho rodu Alena Jelínková rozená Fulínová z Dlouhé Lhoty nabízí setkání v čerstvě opraveném sále,sezení před hospodou a je ochotná celou akci zajistit.Navrhované datum sobota 13. září 2008.Pro milovniky turistiky je možno spojit setkání s výšlapem do blízkého okolí( např. Chvojen, Kožlí apod.)

Očekáváme Vaše názory a případné návrhy, hlavně rychlou reakci na navrženou možnost setkání v Dlouhé Lhotě.

Jménem organizátorů Vladimír Fulín , Honza Fulín, Rudla Fulín