Úvod Větve rodu Setkání rodu Kroniky Zajímavosti Rodokmeny Kontakt

2006

8.Setkání rodu 14.5.2005
Školní jidelna Benešov
(účast 130 lidí)

Po úspěšném 8. ročníku jsme se i letos sešli na stejném místě, to je ve školní jídelně Základní školy v Benešově-Karlově.
Opět jsme měli hojnou účast, která potvrdila stálý zájem o tato setkání v širokém rodinném kruhu.
Nás, organizátory, těší, že mnozí přijedou i zdaleka a vznikají tu přátelství, která překračují rámec těchto setkání.

Na letošním setkání jsme vzpomněli i na pana Františka Fulína, dosavadního pravidelného účastníka, který zemřel loni ve věku 94 let. Pamatujeme si, jak ještě na jaře při 8. setkání vytáčel v kole svoji vnučku a všichni jsme obdivovali jeho vitalitu.

Radost nám taky udělali nejmladší účastníci, 3-měsíční Evička Fulínová z Prahy a 4 měsíční Luke Tobler - Fulín ze Švýcarska. Štastné maminky, které obě mají po dvou stejně starých dětech, si měly o čem povídat.

Jako již tradičně nám do tance hrála hudba, místní kuchařky nám uvařily výborný oběd a poskytly další občerstvení. Nic nám tak nechybělo a v družné zábavě a povídání jsme strávili krásné nezapomenutelné chvíle.

Při odchodu jsme si slíbili, že se za rok zase sejdeme, tentokrát při 10. jubilejním setkání. Vyzýváme ženy, aby napekly nějaké cukroví podle svých možností a přinesly ochutnat ke kávě.

Kdo máte zájem o další informace a výsledky bádání, navštivte rubriku „Zajímavosti“, kterou o nově získané poznatky doplňuje pan Jan Fulín z Přibyšic.

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka